מועדון האופנועים הישראלי 
סוג מחיר סיום הרשמה כמות
חברות שנתית במועדון האופנועים הישראלי
120 ש"ח
חברות דו שנתית במועדון האופנועים הישראלי
216 ש"ח
חברות שנתית לבן משפחה (בעל,אישה,בן,בת) עם אופנוע
60 ש"ח
חברות תלת שנתית במועדון האופנועים הישראלי
306 ש"ח
חברות שנתית לאזרח ותיק מעל גיל 67
60 ש"ח
חברות תלת שנתית לאזרח ותיק מעל גיל 67
180 ש"ח
חברות שנתית לרוכב צעיר עד גיל 24 במועדון האופנועים
60 ש"ח
חברות דו שנתית לאזרח ותיק מעל גיל 67
120 ש"ח
סה"כ לתשלום 0 ש"ח
לצפיה במדיניות הביטולים לחץ כאן

למידע כללי:

מועדון האופנועים הישראלי (עמותה רשומה מס'  580096535) הינו מלכ"ר ומטרתו קידום נושאי כלי
הרכב הדו-גלגליים במדינת ישראל, וייצוג אוכלוסיית הרוכבים אל מול הרשויות, הגופים, והמוסדות
הקשורים לתחום. המועדון שם כנר לרגליו את נושא שיפור תדמית האופנוענות בישראל, וזאת ע"י
קיום ארועים למען הקהילה, ועיסוק מתמיד בפעילות הסברתית בקרב הציבור על היתרונות הגלומים
 בשימוש בכלי רכב דו-גלגליים כפתרון מיידי לבעיות התחבורתיות במדינת ישראל. בכל פעילות
שמקיים המועדון ניתן דגש רב ומיוחד על נושא החינוך לרכיבה בטוחה וזהירה, תוך מתן תשומת
לב למשתמשים האחרים בדרך.


מטרות העמותה:

 

א. ייצוג אוכלוסיית הרוכבים אל מול הרשויות השונות בנושאים  הקשורים לכלי הרכב הדו-גלגליים במדינת ישראל:

1.משרד התחבורה /רשות הרישוי- בתחום תקנות התעבורה והרישוי.

2.משרד האוצר - בתחום המיסוי, האגרות, תעריפי ביטוח חובה, וכו'.

3.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים - בתחום החינוך והמודעות לרכיבה נכונה ובטוחה.

4.משטרת ישראל/אגף התנועה במטה הארצי - בתחום האכיפה ותחקור תאונות הדרכים.

5.הרשות הלאומית לדרכים (מע"צ).

6.רשויות מקומיות בתחום החניה.

 

ב. שיפור תדמית רוכבי הדו"ג  בישראל.
ג. חינוך לרכיבה נכונה ובטוחה.
ד. מאבק להורדת תעריפי ביטוח החובה לכלי רכב דו-גלגליים.
ה. קיום פעילות חברתית לקהילת האופנוענים בישראל.


צור קשר

מועדון האופנועים הישראלי